Informacje o systemie

System SWD-ST powstał w 2001 roku. Jako system, obejmujący swoim zakresem informacyjnym główne wydziały Państwowej Straży Pożarnej, jest rozwijany już od ponad 17 lat.

W ciągu tego okresu powstało kilkadziesiąt wersji, kilka dużych aktualizacji oraz dwie zmiany technologiczne. Pierwsza z nich miała miejsce w 2004 roku, gdy system został wyposażony m.in. w obsługę silnika baz danych Firebird oraz obsługę urządzeń w oparciu o usługi systemowe Windows. W międzyczasie system SWD-ST wzbogacił się o obsługę kilkunastu różnych urządzeń wspomagających pracę dyspozytorów PSP, moduł mapowy oraz szereg udogodnień i funkcji, które wynikały z potrzeb użytkowników.  Ostatnia modernizacja SWD-ST miała miejsce w latach 2010-2012 i była najpoważniejszym procesem modernizacyjnym w historii pracy systemu. Zarówno od strony technologicznej, jak również od organizacyjnej.

W najnowszym wydaniu wprowadzono szereg zmian. Najważniejsze z nich to:

  • Zmiana platformy bazodanowej na Oracle na poziomie KW oraz KG PSP
  • Otwarcie systemu na zewnątrz – serwery API oraz możliwość tworzenia nowych interfejsów integracji
  • Moduł Transmisja-WS pozwalający na przekazywanie wszystkich informacji w trybie OnLine, zastąpił dotychczasowy moduł Transmisja-ST
  • Uporządkowanie zasad i sposobu prowadzenia i tworzenia dokumentacji z prowadzonych działań
  • Wprowadzenie Katalogów Centralnych, które pozwalają na zarządzanie z jednego miejsca, a ich modyfikacje są automatycznie rozsyłane do wszystkich użytkowników.
  • Obsługa systemów operacyjnych 64bitowych, kompatybilność z Win7/Win8, Win2012/Win2016

Dzięki przeprowadzanej modernizacji możliwe jest dalsze rozwijanie systemu o kolejne moduły oraz funkcje, a jego wykorzystanie będzie bardziej efektywne.

Komentowanie jest wyłączone