Nowy rok w SWD-ST

System SWD-ST nie posiada specjalnej procedury otwarcia nowego roku. System automatycznie dokonuje zmiany numeracji meldunków i zdarzeń po 00:00 1.01

Należy jednak pamiętać o zasadzie numeracji zdarzeń która obowiązuje na granicy roku.
Numeracja meldunków od nr 1 rozpoczyna się 1 stycznia o godzinie 00:00, przy czym jako data wiążąca brany jest moment UTWORZENIA (nadania numeru) meldunku, dlatego dla zdarzeń rozpoczętych krótko przed północą należy od razu nadać numer meldunku, według poniższego przykładu:

1. Przyjmujemy zgłoszenie w Rejestrze Wyjazdów, uzupełniamy podstawowe dane zgłoszenia, dysponujemy siły i środki.
2. Zakładamy nowy meldunek częściowy do zgłoszenia (ikona Ewid).
3. Nie uzupełniamy żadnych danych w meldunku, tylko do razu klikamy klawisz Zapisz, meldunek zostanie zapisany w bazie z numerem z roku bieżącego (jego treść uzupełnimy później).
4. Po zakończeniu zdarzenia i powrocie zastępów do bazy otwieramy utworzony wcześniej meldunek i uzupełniamy według wymagań.
5. Można użyć klawisza Aktualizuj, który wczyta do meldunku czasy pojazdów, ich ilości oraz rodzaje.

W przypadku, zdublowania meldunków, niewłaściwej kolejności wprowadzenia najlepiej i najszybciej jest wydrukować meldunki, a następnie je usunąć i wprowadzić z wydruku z żądaną kolejnością i ponownie wydrukować poprawną wersję.

UWAGA!!!
Na przełomie roku (31.12/01.01) serwis firmy Abakus nie będzie prowadził korekt oraz poprawek w bazach meldunków użytkowników SWD-ST.

Komentowanie jest wyłączone