Konfiguracja skrótu do Mapy z SWD-ST

W celu usprawnienia korzystania z modułu Mapa-ST 3 od wersji 2.5.116 system SWD-ST sam wykrywa miejsce instalacji mapy na danym stanowisku. Nie ma konieczności dodatkowego konfigurowania tego parametru.


Komentowanie jest wyłączone