Błąd wczytywania warstw podczas otwarcia projektu

Jeśli podczas otwarcia projektu/szablonu pojawi się komunikat błędu informujący o braku możliwości wczytania warstw oznacza to że:

  • ścieżki do folderów używanych przez aplikacje zostały zmienione

lub

  • pliki z których korzystała dana warstwa zostały przeniesione lub usunięte

W celu naprawy błędnych warstw można

  • sprawdzić ścieżki używane przez aplikacje
  • Jeżeli pliki błędnych warstw nie znajdują się w odpowiednim katalogu należy je przenieść do niego lub stworzyć nową warstwę odnoszącą się do pliku w innej lokalizacji

Komentowanie jest wyłączone