3.6-Tworzenie nowego stylu

 informacja

W celu stworzenia nowego stylu do prezentacji obiektów na mapie należy w oknie menadżera stylów wybrać opcję „Dodaj” – zielona ikona plus (szerszy opis okna menadżera stylów ).

 

Po otwarciu okna dodawania nowego stylu ( różni się ono nieznacznie w zależności czy jest to styl punktu, lini, obszaru lub tekstu) należy wpisać w polu „Nazwa” nazwę pod jaką będzie on widoczny po zapisaniu w menadżerze oraz opcjach wyboru stylu dla danego obiektu.

Okno „Podgląd” wyświetla aktualnie tworzony styl.

W zakładce wygląd definiujemy poszczególne ustawienia dla danego stylu.

Po zakończeniu należy zapisać style w oknie menadżera za pomocą ikony dyskietki.


 

plik1 uwagi

Dodany styl jest widoczny dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Jeśli style nie zostaną zapisane przy pomocy ikony dyskietki w menadżerze stylów to aplikacji przy zamykaniu menadżera zapyta czy ma to zrobić. W przypadku odrzucenia opcji zapisu styl będzie dostępny do momentu wylogowania się użytkownika z aplikacji.

Komentowanie jest wyłączone