3.4-Tworzenie warstwy SWD-ST Siły i Środki

 informacja

W celu zaprezentowania w projekcie Sił i środków z bazy danych systemu SWD-ST należy dodać do projektu nową powłokę SWD-ST, a w niej warstwę Siły i środki z menu „Warstwa SWD-ST”:

 

W otwartym oknie ustawień warstwy zakładce „Ogólne”możliwa jest zmiana nazwy nowo dodanej warstwy SWD-ST w polu „Nazwa”.

Z listy rozwijanej „Wyświetlane pole” należy wybrać jakie informacje będą prezentowane w drzewie obiektów.

Aby obiekty z tej warstwy były widoczne w drzewie obiektów opcja „Pokaż w drzewie obiektów” musi być zaznaczona.

W zakładce „informacje” istnieje możliwość dostosowania pól wyświetlanych dla danego obiektu w oknie „informacje”

W zakładce „Wygląd” istnieje możliwość zmiany stylów użytych do wyświetlania obiektów z danej warstwy

(szerszy opis znajduje się w dziale Tworzenie nowego projektu/szablonu mapowego z plików).

W zakładce „SWD” istnieje możliwość dostosowania odpowiednich filtrów wyświetlania obiektów z bazy Sił i środków


plik1 uwagi

W przypadku gdy po dodaniu warstwy nie wyświetlane są żadne pojazdy istnieje prawdopodobieństwo braku skonfigurowanych terminali z GPS. W celu weryfikacji należy się skontaktować z administratorem lub serwisem.


 

Komentowanie jest wyłączone