3.3-Tworzenie warstwy SWD-ST wyjazdów

 informacja

W celu zaprezentowania na mapie wyjazdów z systemu SWD-ST należy dodać do projektu nową powłokę SWD-ST, a w niej warstwę meldunków z menu „Warstwa SWD-ST”:

plik1

W otwartym oknie ustawień warstwy:

plik1 W zakładce „Ogólne”możliwa jest zmiana nazwy nowo dodanej warstwy SWD-ST w polu „Nazwa”.

Z listy rozwijanej „Wyświetlane pole” należy wybrać jakie informacje będą prezentowane w drzewie obiektów oraz w podśietleniu – tzw dymek.

Aby obiekty z tej warstwy były widoczne w drzewie obiektów opcja „Pokaż w drzewie obiektów” musi być zaznaczona.

W zakładce „Wygląd” istnieje możliwość zmiany stylów użytych do wyświetlania obiektów z danej warstwy

(szerszy opis znajduje się w dziale Tworzenie nowego projektu/szablonu mapowego z plików).

W zakładce „informacje” istnieje możliwość dostosowania pól wyświetlanych dla danego obiektu w oknie „informacje”. Domyślnie wszystkie pola są widoczne.

W zakładce „dane” istnieje możliwość dostosowania odpowiednich filtrów dla obiektów warstwy wyjazdów.

plik1

Przycisk „Aktualna służba” może być włączony lub wyłączony.

Aktualna służba -> Włączony – przy zalogowaniu do programu MAPA-ST zmieni automatycznie okres czasu na aktualną służbę. Aby opcja działała poprawnie przy każdej zmianie służby należy ponownie uruchomić program Mapa-ST.

Aktualna służba -> Wyłączony – umożliwia ręczne wybranie okresu z jakiego mają być wyświetlane wyjazdy.

W bazach danych istnieją obiekty (wyjazdy)  które nie mają podanych współrzędnych geograficznych.  Pozostają one pominięte przez aplikację Mapa-ST 3 podczas prezentowania na mapie. Istnieje możliwość wyświetlenia tych obiektów w oknie informacji, służy do tego opcja „Wyświetlaj pominięte obiekty w oknie informacji”. Filtry dostępne w tym oknie umożliwiają użytkownikowi Mapa-ST 3 wyświetlanie konkretnych danych z bazy na mapie.


plik1 uwagi

 

W przypadku gdy po dodaniu warstwy nie wyświetlane są żadne wyjazdy prawdopodobnie zaznaczono warunki, które się wykluczają lub są obecnie nie spełnione. Aby sprawdzić czy sama warstwa została dodana poprawnie należy wejść ponownie w konfigurację i ręcznie wybrać inny okres czasu (np  2 tygodnie wstecz), wyłączyć wszystkie filtry i sprawdzić na mapie czy wyświetlane są archiwalne wyjazdy. Gdy wyświetlone zostaną obiekty oznacza to, że wybrane wcześniej filtry należy zweryfikować lub tez nie ma żadnych danych, które można wyświetlić.


Komentowanie jest wyłączone