3.2-Tworzenie warstwy z serwera WMS

 informacja

Aby dodać warstwę z serwerów WMS aplikacja musi posiadać odpowiednie certyfikaty, które można nabyć poprzez dział handlowy firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o.

W istniejącym projekcie należy dodać warstwę statyczną WMS z listy rozwijającej się po najechaniu na podmenu „WMS”.

plik1

Na liście tej znajdują się predefiniowane adresy serwerów WMS. W celu dodania innego niż wbudowany w aplikację Mapa-ST 3 należy wybrać opcję „Własna” i w nowo otwartym oknie wpisać własny adres serwera.

Jeżeli adres jest poprawny to po wybraniu serwera WMS pojawi się okno ustawień warstwy:

plik1

Po zatwierdzeniu ustawień warstwa znajdzie się w zasobniku Menadżera warstw. Należy pamiętać, że serwery WMS długo przetwarzają żądania, dlatego też aplikacja Mapa-ST 3 będzie działała znacznie wolniej ponieważ musi czekać na dane z serwera. Aby zniwelować te czasy oczekiwania zalecane jest włączenie buforowania w ustawieniach danej powłoki w której znajduje się warstwa WMS, dzięki temu każdy obszar na mapie odwiedzony jeden raz zostaje zapisany lokalnie i przy następnym wyświetlaniu tego obszaru jest on odczytywany bezpośrednio z dysku, a nie z serwera.

plik1

 


plik1 funkcjonalności

plik1 Zakładka konfiguracyjna warstwy WMS

plik1 Układ odniesienia – zawsze powinien wynosić EPSG:2180

plik1 Serwer WMS może posiadać więcej niż jedną warstwę. W tej liście rozwijanej można znaleźć wszystkie dostępnie na danym serwerze wraz z zakresami skal w jakich są widoczne. Jeśli warstwa zostanie ustalona dla poziomu powiększenia z poza tej skali nie będzie ona wyświetlana na mapie. Jeśli chcemy używać z danego adresu kilku warstw, należy dodać je do powłoki kilkukrotnie.


plik1 uwagi

Czas oczekiwania na wczytanie się warstwy z serwera WMS może się znacznie różnić, zależy to od aktualnego obciążenia serwera. Prędkość łącza internetowego jest drugorzędnym czynnikiem.

Jeśli w projekcie załadowana jest tylko jedna warstwa WMS (np. ortofotomapa) to wyświetlenie obszaru nastąpi dopiero po pobraniu wszystkich części z serwera.

Buforowanie znacznie przyspiesza działanie warstw WMS, jeśli dany obszar został już odwiedzony przy włączonym buforowaniu to następnym razem zostanie on załadowany z dysku twardego, a nie z serwera. Możliwe jest że serwer WMS zwróci złe dane lub wcale – puste pola, czarny obraz – jeśli w tym czasie buforowanie było włączone na dysku zostaną zapisane właśnie te błędne dane, tylko skasowanie bufora z dysku spowoduje wczytanie obszaru na nowo do pamięci.


Komentowanie jest wyłączone