2.2-Wczytywanie plików projektu

 informacja

W celu wczytania gotowego projektu mapowego (działającego na warstwach z plików lub serwerów WMS) należy z menu głównego aplikacji Mapa-ST 3 wybrać „Menadżer Projektów”

plik1

W nowo otwartym oknie menadżera użyć przycisku zielonej strzałki i wskazać plik projektu do wczytania.

W zależności czy jest to projekt czy szablon projektu będzie on dostępny odpowiednio w „Projekty Użytkownika” lub w „Szablony projektów” w menu głównym aplikacji.

plik1

 


plik1 funkcjonalności

F5  Zwija/Rozwija okno menadżera stylów

F6  Włącza/ Wyłącza przezroczystość okna menadżera stylów

plik1 Otwiera okno dodawania nowego projektu

plik1 Otwiera okno edytowania istniejącego projektu

plik1 Usuwa wybrany projekt (nie jest możliwe usunięcie wszystkich projektów/szablonów, w menadżerze musi pozostać przynajmniej jeden projekt/szablon)

plik1 Zapisuje wszystkie projekty

plik1 Zapis projektu/szablonu do pliku

plik1 Odczyt projektu/szablonu z pliku

plik1 Otwiera okno dodawania nowego szablonu


plik1 uwagi

Podczas zapisu projekty/szablony przechowywane są w bazie danych. Nawet jeśli wcześniej istniał plik z projektem/szablonem i został on wczytany do aplikacji to zapis nie zaktualizuje go, stanie się to dopiero podczas zapisu do pliku.

Projekty są przypisywane dla każdego użytkownika osobno, szablony natomiast raz wczytane przez administratora są widoczne u każdego użytkownika w menu głównym aplikacji w podmenu „Szablony projektów”. Użytkownik, który wczyta szablon, może (ale nie musi) zapisać go u siebie i od tej pory używać indywidualnie.


Komentowanie jest wyłączone