2.1-Wczytywanie szablonów styli

 informacja

W celu wczytania gotowego pliku konfiguracyjnego ze stylami do Mapa-ST 3 należy z zakładki administracja wybrać opcję „Menadżer stylów”:

Zostanie otwarte okno menadżera stylów, przez które można wczytać żądany plik za pomocą ikony zielonej strzałki:

W przypadku gdy projekt mapowy zawiera warstwy z użytymi stylami których nie ma w menadżerze stylów warstwy te będą miały szara kolorystykę oraz będą mało czytelne.


plik1 funkcjonalności

F5  Zwija/Rozwija okno menadżera stylów

F6  Włącza/ Wyłącza przezroczystość okna menadżera stylów

plik1 Przełącza listę na wyświetlanie obiektów typu Punkt

plik1 Przełącza listę na wyświetlanie obiektów typu Linia

plik1 Przełącza listę na wyświetlanie obiektów typu Obszar

plik1 Przełącza listę na wyświetlanie obiektów typu Etykieta

plik1 Otwiera okno dodawania nowego stylu

plik1 Otwiera okno edytowania istniejącego stylu (style domyślne nie mogą być edytowane)

plik1 Usuwa wybrany styl (style domyślne nie mogą zostać usunięte)

plik1 Zapisuje wszystkie style

plik1 Zapis stylów do pliku

plik1 Odczyt stylów z pliku


plik1 uwagi

Podczas zapisu stylów przechowywane są one w bazie danych. Nawet jeśli wcześniej istniał plik ze stylami i został on wczytany do aplikacji to zapis nie zaktualizuje go, stanie się to dopiero podczas zapisu do pliku.


Komentowanie jest wyłączone