1.4-Pierwsze logowanie Administratora

 informacja

Ten krok dotyczy TYLKO użytkowników pełnej wersji programu Mapa-ST 3.

Przy pierwszym logowaniu należy wejść w konfigurację aplikacji – ikona klucza w prawym górnym rogu.

Następnie w oknie Ustawienia mapy – OGÓLNE sprawdzamy konfigurację ścieżek do folderów.

Jeśli ścieżki różnią się od ścieżek do zamapowanego dysku należy podać aplikacji ścieżki do zamapowanego dysku. Wybrać należy tylko folder główny, aplikacja samoczynnie utworzy w nim potrzebne katalogi i wpisze je w poniższych opcjach.

Aby Mapa-ST 3 działała poprawnie pliki warstw muszą znajdować się w katalogu „Warstwy” w wybranej ścieżce.

Po tym kroku aplikacja Mapa-ST 3 została zainstalowana, skonfigurowana i jest gotowa do użycia.

Komentowanie jest wyłączone