1.3-Konfiguracja Mapa-ST 3

 informacja

Po prawidłowej instalacji na pulpicie pojawi się skrót do aplikacji MAPA-ST 3:  

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się okno wyboru wersji bazy danych:

 

Aplikacja Mapa-ST 3 będzie wymagała wybrania połączenia z odpowiednią wersją bazy danych, należy wybrać opcję odpowiadającą lokalizacji komputera na którym została zainstalowana.

 

Następnie należy podać PRAWIDŁOWY ADRES IP oraz PORT serwera XACS:

Domyślna wartość to 127.0.0.1 oraz 8221 – dla wersji POWIATOWEJ koniecznie trzeba ZMIENIĆ TE WARTOŚCI!!! DOMYŚLNY PORT XACS dla wersji powiatowej ( Firebird ) to 2525

Informacje o wymaganym adresie IP oraz porcie można uzyskać po zalogowaniu się do systemu SWD-ST w menu „Pomoc” a następnie „O programie” w zakładce „Szczegóły”

Jeśli pomylisz się podczas wpisywania danych i system nie chce uruchomić modułu MapaST3 należy na oknie błędu połączenia trzymając lewy ALT + CTRL kliknąć PONÓW.

Pojawi się pytanie o skasowanie pliku konfiguracyjnego. Odpowiadamy TAK. Po tej czynności można ponownie skonfigurować adres i port. 

Przed zalogowaniem do aplikacji pojawi się okno z pytaniem o podanie portu komunikacyjnego,należy w nim zostawić wartość domyślną (8000) i zatwierdzić, po tym etapie nastąpi przypisanie uprawnień komunikacyjnych dla użytkownika systemu Windows ,

w tle zostanie uruchomiony program który aby przypisać uprawnienia potrzebuje praw administratora. Należy upewnić się że konto Windows posiada odpowiednie uprawnienia. Lub uruchomić go jako administrator.

Wyświetlony zostanie komunikat o poprawnym przypisaniu uprawnień. Komunikat ten będzie wyświetlany aż do momentu przelogowania użytkownika systemu Windows. W przypadku gdy aplikacji nie udało się przypisać uprawnień dla portu komunikacyjnego

należy się skontaktować z administratorem w celu zmiany uprawnień dla konkretnego użytkownika systemu Windows. Pomimo nie uruchomienia serwisu komunikacyjnego aplikacja Mapa-ST 3 zostanie włączona lecz nie będzie można korzystać z warstw powiązanych z systemem SWD-ST.

Po poprawnym wykonaniu tych czynności będzie możliwe zalogowanie się do aplikacji Mapa-ST 3

 


Komentowanie jest wyłączone