1.2-Mapowanie dysku sieciowego

 informacja

Jeżeli Mapa-ST3 ma korzystać z map w postaci specjalnych plików(np. SHP) musi mieć dostęp do plików z podkładami mapowymi.

Jeżeli nie korzystasz z dedykowanych plików z mapami, można pominąć ten krok. POMIŃ

Zalecamy aby pliki z mapami znajdowały się na serwerze systemu SWD-ST w katalogu exe( z którego korzystają wszystkie stanowiska używające SWD-ST 2.5) i były udostępnione innym użytkownikom systemu poprzez zamapowanie dysku sieciowego do folderu z podkładami. Takie działanie usprawnia pracę w Mapa-ST 3 oraz ułatwia użytkowanie i administrację.

Ważne jest, aby wszystkie komputery które będą korzystać z tych samych podkładów mapowych miały zamapowany dysk sieciowy pod tym samym identyfikatorem(np. „Y:”)

Jeżeli jednak ma to być inny dysk/folder należy go zamapować na WSZYSTKICH KOMPUTERACH według poniższych wytycznych. Aby zamapować dysk sieciowy należy użyć prawego przycisku myszy na ikonie „Mój komputer”(Windows XP) lub „Komputer”(wyższe wersje systemu Windows), wybrać opcję „Mapuj dysk sieciowy…”

Po wybraniu tej opcji w oknie:

map

Z listy rozwijanej „Dysk” należy wybrać identyfikator jakim będzie reprezentowany dysk.

W liście „Folder” należy wpisać ścieżkę do katalogu na serwerze (np „\\serwerSWD\mapa”) lub wybrać ją ręcznie używając przycisku „Przeglądaj”

Opcja „Połącz ponownie przy zalogowaniu” musi pozostać włączona

Po wykonaniu tych czynności należy użyć przycisku „Zakończ” co spowoduje dodanie dysku sieciowego do Komputera.


Komentowanie jest wyłączone