1.1-Instalowanie Mapa-ST 3

 informacja

Aby zainstalować na komputerze aplikację Mapa-ST 3 należy uruchomić plik: „setup.exe” znajdujący się w paczce instalacyjnej dostarczonej przez firmę Abakus.

Po uruchomieniu pliku pojawi się kreator instalacji, w drugim oknie zalecamy aby pozostawić domyślą ścieżkę instalacyjną oraz wybrać opcję dla kogo ma zostać zainstalowana aplikacja na „Wszyscy”. Następnie przejść „Dalej”.

 

Jeśli aplikacja Mapa-ST 3 zainstalowała się poprawienie na końcu procesu instalacji wyświetli się okno: „Instalacja Zakończona”


Komentowanie jest wyłączone