Konfiguracja centrali telefonicznej dla nowego uzytkownika SWD-ST

W przypadku obsługi centrali telefonicznej w ramach SWD-ST należy pamiętać, że każdy nowy użytkownik (login) dodany do systemu wymaga odpowiedniej konfiguracji usługi obsługującej integrację z centralą telefoniczną. Domyślnie dla takiej „nowej osoby” numery nie będą wyświetlane ponieważ użytkownik nie ma przypisanych linii telefonicznych. Poniższa instrukcja wyjasnia jak tego dokonać.

Aby przeprowadzić konfigurację trzeba zalogować się na komputerze na którym uruchomiona jest usługa STAPI / SPLATANCTI.

Następnie należy :
1. uruchomić program DevManager.cpl (w systemach VISTA/Win7/Win8 Prawy klawisz myszy -> „Uruchom jako Administrator”), który znajduje się w katalogu swdst25\ACS lub swdst25\Devices,


2. przejść na zakładkę centrala telefoniczna,
3. zatrzymać usługę klawiszem ZATRZYMAJ,
4. Na liście z użytkownikami z prawej otworzyć okno przypisania linii Prawym Klawiszem Myszy -> EDYTUJ USTAWIENIA

5. W nowym oknie wybrane linie z lewej strony okna przeciągnąć myszką w drugie okno.


6. Po wykonaniu przypisania okno należy zamknąć
7. Należy ponownie uruchomić usługę klawiszem URUCHOM.

Po zalogowaniu użytkownika do systemu SWD-ST powinien on zobaczyć nowe okno „MONITOR LINII”

Komentowanie jest wyłączone