DWA – Wyświetlacze alarmowe – Informacje ogólne

Opis systemu i jego funkcjonalności

System Wyświetlania Alarmów DWA-100 służy do powiadamiania zespołów ratowniczych (Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Szczegółowy opis systemu znajduje się na stronie producenta.

Współpraca systemu DWA z SWD-ST polega na:
– możliwości automatycznego włączenia wyświetlaczy DWA w chwili dysponowania pojazdów,
– możliwości automatycznego wyłączenia wyświetlaczy DWA oraz sygnałów alarmowych po ustalonym czasie,
– możliwości ręcznego sterowania wyświetlaczami za pomocą komputera bez dostępu do manipulatora.

W ramach jednej instancji systemu SWD-ST może działać kilka usług DWA obsługujących wyświetlacze alarmowe w kilku podległych jednostkach, możliwe jest również (przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i technologii) zainstalowanie jednej usługi która będzie sterowała pracą kilku systemów wyświetlaczy równocześnie. Ze względu na możliwość instalacji usługi poza serwerem systemu może ona być wykorzystana do alarmowania jednostek oddalonych, wystarczy, że te będą połączone z siecią w której pracuje system swd np. za pomocą VPN.

Licencjonowanie

Obsługa wyświetlaczy alarmowych w systemie SWD-ST jest płatnym rozszerzeniem funkcjonalności systemu. Aby sprawdzić czy jednostka posiada certyfikat na to rozszerzenie należy w aplikacji SWD-ST wybrać Menu > System > Certyfikaty i sprawdzić czy znajduje się tam odpowiedni certyfikat.

Jeśli jednostka nie posiada takiego certyfikatu należy zgłosić się do działu handlowego z prośba o ofertę. Dopuszczamy również możliwość wystawienia jednorazowo miesięcznego certyfikatu pozwalającego zapoznać się z funkcjonalnością oferowaną przez rozszerzenie.

Metody instalacji integracji z urządzeniem

Integracja z urządzeniem odbywa się za pomocą usługi pracującej w środowisku windows, która steruje manipulatorem wyświetlaczy – dalej wyświetlanie alarmów odbywa się już niezależnie od systemu SWD-ST. Istnieje kilka wariantów instalacji stosowanych w zależności od warunków w których system powinien działać:

1. Instalacja na serwerze systemu SWD-ST

Najbardziej zalecanym wariantem instalacji jest podłączenie urządzenia bezpośrednio do serwera na którym pracuje baza danych systemu i zainstalowanie tam odpowiedniej usługi. Metoda ta zalecana jest ze względu na wykluczenie dodatkowych elementów mogących mieć wpływ na stabilność jej działania takich jak infrastruktura sieciowa oraz dodatkowe urządzenia. Jest ona również wygodniejsza do serwisowania, konserwacji oraz aktualizacji. Niestety metoda ta jest możliwa do zrealizowania tylko w przypadku jeśli odległość między serwerem a stanowiskiem operatora na którym znajduje się manipulator nie przekracza maksymalnej długości przewodu RS232, która w dobrych warunkach nie powinna przekroczyć 20 metrów. Jeśli odległość ta jest większa mamy kilka innych możliwości instalacji.

2. Instalacja na stacji roboczej dyspozytora

Jest to druga pod względem częstotliwości stosowania metoda instalacji. Polega ona na podłączeniu urządzenia oraz instalacji usługi na stacji roboczej dyspozytora. Metoda ta stosowana jest najczęściej jeśli odległość od serwera przekracza 20 metrów. W przypadku takiej instalacji należy mieć świadomość, że na stabilność działania usługi będzie miała wpływ stabilność połączenia sieciowego między stacją roboczą a serwerem systemu

3. Instalacja za pomocą n-portów

Jest to metoda instalacji stosowana jeśli w miejscu w którym znajduje się manipulator DWA nie ma stacji roboczej do której można by go podłączyć, lub stacja robocza nie jest przewidziana do stałej pracy. Do takiego rodzaju instalacji wykorzystujemy dodatkowe urządzenia – serwery portów szeregowych (n-port). Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo dobrze sprawują się urządzenia firmy MOXA, są one przez nas przetestowane oraz wielokrotnie stosowane. Nie oznacza to jednak, że urządzenia innych firm nie będą działały poprawnie jedynie z powodu braku doświadczeń w tym temacie nie możemy za nie gwarantować. Instalacja taka polega na podłączeniu manipulatora DWA do urządzenia n-port, a n-portu do sieci w której znajduje się serwer systemu SWD-ST. Na serwerze instalowane jest oprogramowanie mapujące serwer portów jako lokalny port COM, dalej instalacja odbywa się już dokładnie tak samo jak w przypadku instalacji opisanej w punkcie pierwszym. Ze względu na możliwość zamapowania kilku n-portów na jednym komputerze oraz możliwość obsługi kilku systemów wyświetlaczy przez jedną usługę zastosowanie tej metody pozwala na sterowanie wyświetlaczami we wszystkich podległych jednostkach z jednego miejsca i za pomocą jednej usługi. Stosując jednak to rozwiązanie należy mieć świadomość że na stabilność działania usługi będzie miała wpływ stabilność sieci łączącej wszystkie serwery portów z serwerem systemu SWD-ST oraz działanie dodatkowych urządzeń (n-portów).

Komentowanie jest wyłączone