0-Wprowadzenie

Instrukcja użytkownika aplikacji Mapa-ST 3 jest zbudowana na zasadzie pomocy kontekstowej. Oznacza to, że do każdego ekranu aplikacji dostępny jest odpowiedni artykuł z pomocą. Dostęp do instrukcji użytkownika jest uruchamiany z menu głównego aplikacji za pomocą ikony : plik1  taka ikona znajduje się również w oknach aplikacji. Każdy z artykułów pomocy w zależności od zawartości zawierać może jedną spośród czterech opisanych poniżej sekcji:


plik1 informacja

Sekcja informacyjna zawiera ogólny opis bieżącego ekranu lub funkcjonalności. Znajdują się tu opisy przeznaczenia ekranu lub użycia funkcjonalności. Dla lepszego zilustrowania znajdziemy tu pomocne zrzuty odpowiednich ekranów aplikacji Mapa-ST 3


plik1 nawigacja

Sekcja nawigacja(opcjonalna) pokazuje dla danego ekranu dostępne możliwości przejścia do kolejnych ekranów. Prezentowana jest ona w postaci listy, każdy element tej listy jest linkiem do szczegółowego opisu kolejnego elementu lub rozdziału instrukcji


plik1 funkcjonalności

Sekcja funkcjonalności(opcjonalna) prezentuje listę dostępnych z danego elementu aplikacji funkcji. Elementy listy są linkami do artykułów pomocy opisujących korzystanie z poszczególnych funkcji aplikacji, lub bezpośrednio opisują funkcjonalność.


plik1 uwagi

Sekcja uwagi(opcjonalna) ma za zadanie przekazać użytkownikowi aplikacji istotne, z punktu widzenia aplikacji, uwagi.


Komentowanie jest wyłączone