Moduł SWD-ST-SPA

dostępny w ramach Pakietu 4 bez dopłat

Nowy Terminal-ST już w ofercie

Obszary chronione JRG

Rozszerzenie funkcjonalności modułu SPA o możliwość określania obszaru chronionego JRG na podstawie adresu zgłoszenia.  ...

Lokalizacja telefonu w SWD-ST-PLI-CBD

Moduł SWD-ST-PLI-CBD dostępny w pakiecie 4 bez dopłat

Aktualna wersja systemu

SWD-ST 2.5 2.5.116.101
SWD-ST 3 3.1.2.5
Mapa-ST 3 3.2.2.9

Moduły dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem modułów dodatkowych dla SWD-ST

Instrukcje obsługi SWD-ST

Biblioteka instrukcji obsługi oraz filmów szkoleniowych